STICHTING MARIA

De stichting heeft ten doel het geven van al dan niet financiële ondersteuning op het gebied van scholing, gezondheid, welzijn en milieu, zowel in als buiten Nederland, en voorts al hetgeen met één ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

STICHTING MARIA Meer lezen »