Godsdienstig

STICHTING BRING LIFE (beëindigd per 31-03-2024)

Op 27 maart 2024 heeft het bestuur van de Stichting Bring Life het unanieme besluit genomen de stichting op te heffen. Als vereffenaar en bewaarder is de (voormalige) penningmeester M. Dijksman aangesteld. De stichting heeft als doel: verkondiging van het evangelie, binnen en buiten Nederland, het ondersteunen en begeleiden van personen met christelijke waarden, bieden

STICHTING BRING LIFE (beëindigd per 31-03-2024) Meer lezen »

STICHTING AMOS

a. de financiële ondersteuning van de Gereformeerde Gemeente te Oosterend op Texel; b. het verlenen van hulp in bijzondere (al dan niet geestelijke) noden; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

STICHTING AMOS Meer lezen »

Scroll naar boven