STICHTING PRINCENHAAGS MUSEUM

803738213
41106685
Haagweg 334
4813 XE
Breda
R. Koenraads
Cultuur

Doelstelling

De Stichting Princenhaags Museum heeft zich ten doel gesteld het culturele erfgoed van het dorp Princenhage te bewaren, te documenteren en door thema tentoonstellingen dichter bij haar bewoners, oud-bewoners en alle andere belangstellenden te brengen.

(De Stichting Princenhaags Museum is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als ANBI. Dit betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. De stichting hoeft ook geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en donaties.)

Bestuur

Hr. R. van der Linden - voorzitter
Hr. P. Lambregts - penningmeester
Hr. R. Koenraads - secretaris
Hr. S. Gielen - vicevoorzitter, kunst&cultuur
Hr. M. van den Berg - archief en gebouwbeheer
Mw. M. Heesmans - coördinatie vrijwilligers
Mw. C. Hermes - pr
Hr. K. van Oosterhout - vicevoorzitter, erfgoed

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en zien af van enige vrijwilligersvergoeding. (er worden dus geen vrijwilligersvergoedingen uitbetaald en ook geen beloningen anderszins overhandigd)

Downloads

Scroll naar boven