STICHTING LA SENDA

817860903
30225212
Spoorlaan 46
3903 XB
Veenendaal
Mw.W.Bos-Dreijer

Doelstelling

a. De bevordering van de communicatie van het evangelie en de opbouw van de christelijke gemeente in Spanje.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

de heer P.Slingerland (voorzitter)
Mevrouw W.Bos-Dreijer (penningmeester/secretaris)
De heer J. van Wingerden (lid)

Downloads