STICHTING VERSKWALITEIT NEDERLAND

853809033
60206993
Dourleindreef
2252 AA
Voorschoten
Yvon Bemelman
Algemeen

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
– het bieden van een praktisch en laagdrempelig verskwaliteit systeem met
aanvullende producten, diensten en services;
– het ontzorgen en behartigen van de belangen van versbrede midden- en
kleinbedrijven op het gebied van kwaliteitszorg en wet- en regelgeving,
en alles wat in de ruimste zin genomen met het vorenstaande verband houdt.

Bestuur

Artikel 4.
1. Het bestuur bestaat uit één of meer personen. Nu één persoon.
2. Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, kan het uit zijn midden
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats
van de beide laatsten een secretaris-penningmeester aanwijzen.

Beloningsbeleid

Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden door de stichting vergoed.
Het bestuur kan aan daarvoor in aanmerking komende bestuurders een bezoldiging toekennen.
Tot nu toe onbezoldigd.

Scroll naar boven