STICHTING ‘T BLAUWE HUISJE

‭866226138‬
92947743
Oranje Nassaulaan 21F
1075AJ
Amsterdam
Arne Grimme
Cultuur

Doelstelling

Het financieel ondersteunen van organisaties die het algemeen nut beogen en het vernieuwen en verjongen van het cultuuraanbod in Nederland en daarbuiten.

Bestuur

Paulien de Vries - voorzitter
Roos Matzinger - secretaris
Arne Grimme - penningmeester
Rutger Le Poole - lid
Fleur Mooren - lid

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Downloads

Scroll naar boven