STICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN ONDERWIJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG TE OOSTEREND

8113.11.521
37101902
Harkebuurt 3
1794 AA
OOSTEREND
Roel Ploeg
Onderwijs

Doelstelling

Het onderwijs op school draagt er zorg voor om de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp te verlenen. Het legt tevens de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs, opdat zij hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij zoeken te vervullen naar de eis van Gods Woord.

Bestuur

Voorzitter: A. van Driel
Secretaris: Jac. Stark
Penningmeester: R. Ploeg

Beloningsbeleid

Geen beloning voor bestuur

Downloads

Scroll naar boven