STICHTING VRIENDEN VAN CENTRUM SAVELBERG

817984227
24410265
Savelberghof 200
2805 RX
Gouda
M.M. de Koning - Bron
Cultuur

Doelstelling

Het verwerven en beheren van fondsen teneinde extra financiële ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en verbetering van culturele- en ontspanningsactiviteiten ten behoeve van de bewoners van centrum Savelberg te Gouda en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur

Mevr. J.C.E.M. van der Stelt, voorzitter
Mevr. M.M. de Koning, secretaris
Hr. W. Dekker, penningmeester
Mevr. H. M. van Noort, lid
Dhr. T. Bouwens, lid

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn vrijwilliger en ontvangen geen beloning

Downloads

Scroll naar boven