STICHTING VAN HEREL FONDS

854480213
61769444
Pieter de Hooghlaan 77
1213 BS
Hilversum
R.C. van Herel
Ontwikkelingshulp

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verstrekken van leningen, het doen van giften, en, in uitzonderingsgevallen, het verstrekken van risicokapitaal, ten behoeve van arme mensen in ontwikkelingslanden die onder de armoedegrens leven, op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en vorming voor volwassenen en kinderen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk.

Bestuur

R.C. van Herel, voorzitter
W.J.A. Adriaanssen, secretaris
O.A.W.J. Janssen, Penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Downloads

Scroll naar boven