STICHTING AMOS

814745179
37097690
Harkebuurt 3
1794 HM
Oosterend NH
W. Ploeg

Doelstelling

a. de financiële ondersteuning van de Gereformeerde Gemeente te Oosterend op Texel;
b. het verlenen van hulp in bijzondere (al dan niet geestelijke) noden;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur

Voorzitter: ,Penningmeester R. Ploeg, Lid: W. Ploeg

Beloningsbeleid

De stichting kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Downloads