STICHTING SPANNINGA WESTERMEER

De doelstelling van de stichting is het mogelijk maken om met het bijeengebrachte vermogen Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’S) en overige (culturele) instellingen en/of personen (waaronder ten behoeve van specifieke projecten), primair vanuit de hiervoor genoemde christelijke grondslag, te steunen.

STICHTING SPANNINGA WESTERMEER Meer lezen »