STICHTING SPANNINGA WESTERMEER

863303961
84663871
Geert Knolweg 30
8501MK
Joure
Feike Spanninga

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is het mogelijk maken om met het bijeengebrachte vermogen Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’S) en overige (culturele) instellingen en/of personen (waaronder ten behoeve van specifieke projecten), primair vanuit de hiervoor genoemde christelijke grondslag, te steunen.

Bestuur

Voorzitter: F.L. Spanninga
Penningmeester: W. de Lange
Secretaris: P.G.M. van Vlijmen

Beloningsbeleid

De bestuursleden krijgen geen andere beloning dan de voor uitvoering van de bestuurdersfunctie noodzakelijk gemaakte kosten of vergoedingen.

Downloads