STICHTING VAN HEREL FONDS

De stichting heeft ten doel het verstrekken van leningen, het doen van giften, en, in uitzonderingsgevallen, het verstrekken van risicokapitaal, ten behoeve van arme mensen in ontwikkelingslanden die onder de armoedegrens leven, op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en vorming voor volwassenen en kinderen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings […]

STICHTING VAN HEREL FONDS Meer lezen »