STICHTING JIAN HUA NEDERLAND

8089.23.699
30151235
Catharinadaal 21
6715KA
Ede
B. Pater

Doelstelling

Het ondersteunen van projecten in China op het gebied van onderwijs, medische en
sociale hulp en noodhulp;
Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

o B. Pater uit Ede (voorzitter)
o E.N.W. Pater uit Ede (bestuurslid)
o H. Maljaars uit Renswoude (bestuurslid)
o H. Maljaars uit Renswoude (secretaris)
o A. de Bonte uit Ede (penningmeester)

Beloningsbeleid

JHF-NL heeft geen medewerkers in loondienst. Onkosten ten nutte van JHF, gemaakt door
bestuursleden of derden, worden indien gewenst vergoed.

Downloads