STICHTING PAULUS

864693448
88566498
Esther de Boer van Rijkpark 24
1705LN
Heerhugowaard
Arthur Abbink

Doelstelling

Het doel van de stichting is het financieel ondersteunen van organisaties die het algemeen nut beogen, met een focus op die organisaties die
• dieren, in het bijzonder katten, in een kwetsbare positie ondersteunen
• door hun lichamelijke of financiële situatie of andere oorzaken kwetsbaren ondersteunen

Bestuur

Voorzitter: Arthur Abbink
Secretaris: Anneke Verbeek
Penningmeester: Naomi Heinis

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Downloads