STICHTING VRIENDEN VAN DE OPEN KAPEL

8507.41.622
53088980
Princenhoflaan 29
3833 BA
LEUSDEN
A.J. van der Valk

Doelstelling

a. de instandhouding en uitbouw van de Open Kapel die onderdeel uitmaakt van de locatie Zon & Schild te Amersfoort als gastvrij en levensbeschouwelijk centrum;
b. de bevordering van de aandacht voor de religieuze en levensbeschouwelijke dimensie van de psychiatrie en in het bijzonder de pastorale zorg in en rond de Open Kapel;
c. de ondersteuning van de liturgische en kerkelijke vieringen in de Open Kapel, alles in de ruimste zin van het woord, echter steeds gelet op de Open Kapel als plaats van ontmoeting en levensbeschouwing en steeds passend binnen de door GGZ Centraal vastgestelde (beleids)kaders.

Bestuur

R. Fioole - voorzitter
A.J. van der Valk - secretaris/penningmeester
B.T. Grashuis - lid
F.M. van Holland - lid
B. van Dijk - lid

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning

Downloads