STICHTING LA SENDA

a. De bevordering van de communicatie van het evangelie en de opbouw van de christelijke gemeente in Spanje. b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.