STICHTING GOED NIEUWS-KARAVAAN

815678587
41180551
Leendert Edelmanlaan 7
3705 PX
Zeist
Mw. F.C.Pos-Westerhoff
Godsdienstig

Doelstelling

1. Het stimuleren van geregelde bijeenkomsten waar de boodschap van de Bijbel wordt verkondigd, om hen te bereiken die normaliter niet met het evangelie worden geconfronteerd.
2. Het in eigendom verwerven van evangelisatievoertuigen, tenten en andere roerende en onroerende goederen, die kunnen dienen tot het bereiken van het genoemde doel.
3. Het huren en/of exploiteren van lokaliteiten waar deze bijeenkomsten worden gehouden, of andere activiteiten kunnen plaatsvinden, die in overeenstemming zijn met het genoemde doel.
4. Colporteren met en verspreiden van Bijbels en andere evangelische lectuur.
5. Alle andere wettige middelen die leiden tot het bereiken van het omschreven doel.

Bestuur

Mevrouw T.Spilker (voorzitter)
Mevrouw F.C. Pos-Westerhoff (secretaris)
De heer C.van de Kraats,
Mevrouw W.Bos-Dreijer(penningmeester)
Mevrouw E.van de Weerd (lid)

Downloads

Scroll naar boven