NO MAD IS ME

No Mad Is Me produceert en presenteert podiumkunsten en alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt of bevorderlijk is. Hiervoor produceert de stichting tekst-, beeld- en geluidsuitgaven van voorstellingen voor zowel de commerciële markt als de publieke markt, en ook van al hetgeen direct of indirect bijdraagt aan de productie en/of de uitvoering

NO MAD IS ME Meer lezen »

STICHTING DE GRAFISCHE LV

De Stichting De Grafische LV wil (in samenwerking met de Stichting Electron, Raaf, grafische werkplaats, de kunstenaars, DHB en het grafisch museum) een nieuwe ambachtelijke grafische werkplaats ontwikkelen. Met als doel hiermee het blijven uitoefenen, doorgeven en behouden van de grafische drukkust en het industrieel materieel erfgoed en in het bijzonder het vakmanschap van zetten

STICHTING DE GRAFISCHE LV Meer lezen »

BECHTEREW-PATIËNTENVERENIGING DE KANAALSTREEK

Bechterew-patiëntenvereniging De Kanaalstreek is er voor iedereen met deze reumatische aandoening aan en rond de gewrichtjes van het wervelkolom. Steeds vaker wordt deze ziekte Axiale Spondyloartritis ofwel Axiale Spa genoemd. De vereniging organiseert elke woensdagavond aangepast bewegen en sporten in het therapiebad van Cosis aan de Vlaanderenlaan te Stadskanaal. In het bijgevoegde Beleidsplan vindt u

BECHTEREW-PATIËNTENVERENIGING DE KANAALSTREEK Meer lezen »

STICHTING MAMA LUMU

Stichting Mama Lumu wil de allerarmste weduwen, wezen en kinderen op het platteland in Oeganda perspectief en mogelijkheden bieden om vrij te komen uit armoede, en hiermee handen en voeten geven aan het christelijke geloof. Wilt u ons (periodiek) steunen? Dit kan via https://donorbox.org/mama-lumu of rechtstreeks overmaken op IBAN NL94BUNQ2105742661 Wil je een sponsoringproject starten

STICHTING MAMA LUMU Meer lezen »

STICHTING DE PALM

De stichting streeft naar persoonlijke en professionele ontwikkeling, duurzame relaties, leefbare cultuur en bevordert geestelijk en lichamelijk welzijn, ondersteunt gemeenschappen, promoot gendergelijkheid en leiderschapsbegrip. Dit gebeurt door scholing, training, kennisuitwisseling en projectondersteuning, met een focus op maatschappelijk welzijn en gelijkwaardigheid. Dit zonder winstoogmerk.

STICHTING DE PALM Meer lezen »

BATON VALLEY TRUST

To educate the wider community on the importance of conservation by establishing the Baton Valley as a leading example and educational facility in small-scale intensive sustainable conservation, with its aims being: The maintenance and regeneration of native species of flora and fauna in the defined area and the preservation and improvement of biodiversity and the

BATON VALLEY TRUST Meer lezen »

STICHTING BRING LIFE (beëindigd per 31-03-2024)

Op 27 maart 2024 heeft het bestuur van de Stichting Bring Life het unanieme besluit genomen de stichting op te heffen. Als vereffenaar en bewaarder is de (voormalige) penningmeester M. Dijksman aangesteld. De stichting heeft als doel: verkondiging van het evangelie, binnen en buiten Nederland, het ondersteunen en begeleiden van personen met christelijke waarden, bieden

STICHTING BRING LIFE (beëindigd per 31-03-2024) Meer lezen »

STICHTING MARIA

De stichting heeft ten doel het geven van al dan niet financiële ondersteuning op het gebied van scholing, gezondheid, welzijn en milieu, zowel in als buiten Nederland, en voorts al hetgeen met één ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

STICHTING MARIA Meer lezen »

STICHTING MORE

De doelstellingen van Stichting MoRe zijn: Het bestrijden en verzachten van (de gevolgen van) armoede door het financieel en in natura steunen van arme mensen in binnen- en buitenland. Stichting MoRe is in januari 2023 opgericht, omdat armoede en de gevolgen daarvan in binnen- en buitenland steeds meer zichtbaar worden. De oprichters en huidige bestuurders

STICHTING MORE Meer lezen »

ANTONRIET STICHTING

Doel van de Stichting Het ondersteunen en initieren van activiteiten voor personen en of instellingen op kerkelijk-,sociaal-,levensbeschouwelijk-,charitatief-,cultureel en wetenschappelijkl gebied, alsmede het algemeen nut dienende activiteiten en voorts al hetgeen met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn,

ANTONRIET STICHTING Meer lezen »

STICHTING KIBOWA-SCHAGEN

Dierenweide Molenwijk heeft ten doel: a. het in oude glorie herstellen van (de functie van) de oude Kinderboerderij Molenwijk; b. het (doen) exploiteren van een kinderboerderij en de exploitatie uitbreiden met meer maatschappelijke en sociale functies, waardoor maatschappelijk kwetsbare mensen een plek binnen de complexe structuur van onze samenleving kunnen hebben; Het vermogen van de

STICHTING KIBOWA-SCHAGEN Meer lezen »

STICHTING SOMMAX

De stichting SoMMaX heeft tot doel het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in India, met een focus op vrouwen en kinderen, door middel van een holistische aanpak: onderwijs, gezondheid, vrouwen empowerment en ontwikkeling van de lokale gemeenschappen. De stichting SoMMaX werkt nauw samen met de Rural Connextion Foundation in Jaipur.

STICHTING SOMMAX Meer lezen »

STICHTING STEUNFONDS CHRISTELIJKE GEZINSVERVANGENDE TEHUIZEN IN DE REGIO NIEUWE WATERWEG-NOORD

Stichting in 1980 voortgekomen uit ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Zij is gelieerd aan de organisatie van Philadelphia-Zorg. Zij ondersteunen de organisatie met hulpvragen t.b.v. de bewoners van 3 locaties 1] Land van Belofte te Schiedam, 2] De Haemstedehof te Vlaardingen 3] De Westkaap te Vlaardingen. Stichting heeft als doel het beheren van

STICHTING STEUNFONDS CHRISTELIJKE GEZINSVERVANGENDE TEHUIZEN IN DE REGIO NIEUWE WATERWEG-NOORD Meer lezen »

STICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN ONDERWIJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG TE OOSTEREND

Het onderwijs op school draagt er zorg voor om de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp te verlenen. Het legt tevens de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs, opdat zij hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij zoeken

STICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN ONDERWIJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG TE OOSTEREND Meer lezen »

FONTES 2.0

Ons streven is om jongeren te helpen met ontwikkelen, opleiden en/of vormen van moreel, intellectueel en maatschappelijk leiderschap door middel van een verscheidenheid aan activiteiten, waaronder het onderwijzen van maatschappelijke-filosofische bronnen uit de klassieke Oudheid, christendom en humanisme, steeds toegerust op een eigentijdse inzet.

FONTES 2.0 Meer lezen »

STICHTING IGNARIS OMNIBUS

De stichting heeft ten doel: a. het direct of indirect bieden van (financiële) steun – in al dan niet projectmatige vorm – aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen in de meest ruime zin des woord, op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau; b. het direct of indirect bieden van

STICHTING IGNARIS OMNIBUS Meer lezen »

STICHTING VRIENDEN VAN VIJVERHOF

De ontwikkeling en verbetering van recreatieve activiteiten en welzijn in zijn algemeenheid ten behoeve van de bewoners van zorgcentrum Vijverhof te Bodegraven. Het organiseren van sociaal-culturele evenementen. Het treffen van voorzieningen die de doelstellingen bevorderen. Een van onze hoofddoelen is het creèren van een veilige zorgtuin voor onze bewoners waar zij zelfstandig kunnen vertoeven.

STICHTING VRIENDEN VAN VIJVERHOF Meer lezen »

STICHTING LINDENHOF

Het verstrekken van giften aan scholen in India met name in de stadstaat Karnataka, Sriramanahalu, aan Tibetaanse vluchtelingen in Mundgod alsmede ontwikkelingsprojecten in het algemeen in India en Oost-Europa en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

STICHTING LINDENHOF Meer lezen »

STICHTING VROEGE VOGELS

Het wekken van belangstelling voor de kleine historische luchtvaart tot ca 1950, daaronder begrepen restauratie, bouw, onderhoud van vliegtuigen, vliegtuigmotoren en ander luchtvaartmateriaal, het onderbrengen en presenteren in een expositieruimte van genoemde zaken alsmede het geven van vliegdemonstraties en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan

STICHTING VROEGE VOGELS Meer lezen »

STICHTING AMOS

a. de financiële ondersteuning van de Gereformeerde Gemeente te Oosterend op Texel; b. het verlenen van hulp in bijzondere (al dan niet geestelijke) noden; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

STICHTING AMOS Meer lezen »

STICHTING IARF EUROPA

Het verlenen van steun en medewerking aan activiteiten voor leden van de International Association for Religious Freedom/regio Europa/Midden Oosten (hierna IARF EME) en voor personen uit IARF EME aanverwante groepen, en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het

STICHTING IARF EUROPA Meer lezen »

STICHTING PRINCENHAAGS MUSEUM

De Stichting Princenhaags Museum heeft zich ten doel gesteld het culturele erfgoed van het dorp Princenhage te bewaren, te documenteren en door thema tentoonstellingen dichter bij haar bewoners, oud-bewoners en alle andere belangstellenden te brengen. (De Stichting Princenhaags Museum is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als ANBI. Dit betekent dat donateurs giften van de inkomsten-

STICHTING PRINCENHAAGS MUSEUM Meer lezen »

Scroll naar boven